Latest Entries

Originally posted on Hội săn lùng truyện:
Trong quá trình tìm truyện nếu thấy có truyện nào trên list đã hoàn, đã bị ngưng hay chủ nhà xóa, private blog thì các bạn làm ơn comment bên dưới để bọn mình chuyển hoặc xóa link đấy đi nhé . Thanks -M.…

Originally posted on experiments in experience:
Brühl © Verena Fischer My mum lives close to the Brühl in Chemnitz. The area used to be very lively and I remember that it was full of people when I was little. I used to go there to do pottery when I was a kid. I was absolutely…